11 mei 2015

Ans Vermeulen

ans.vermeulen

Bureau Ans Vermeulen
www.ansvermeulen.nl
0317-421713 / 06-13776713

Ik focus op talent, ontwikkeling en groei van mensen.
Ik ben nieuwsgierig en onconventioneel.
Ik kijk naar mogelijkheden. En die zijn er altijd.
Ik analyseer, structureer, bemiddel, ontwikkel en moedig aan.
Ik hou van kleine stappen op weg naar resultaten.
Ik ben coach.

Als je plezier hebt in wat je doet presteer je vaak beter. Andersom werkt het ook: als je bereikt wat je voor ogen had, geeft dat voldoening. Daar krijg je energie van en het motiveert. Deze gedachte is de motor bij ieder coachgesprek. Ik ga met mensen op zoek naar manieren waarop zij plezier krijgen in het zelf op gang brengen van die motor.
Ik ben levensloop- en loopbaancoach en werk voor bedrijven en particulieren. Coachgesprekken voor werknemers zijn gericht op werk: bijv. professionele ontwikkeling, verbeteren van communicatie, verhogen van werkplezier en preventie van ziekteverzuim of op loopbaanverandering.
Coachgesprekken voor particuliere klanten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling: bijv. leren van je levensloop, de regie over je leven (her)nemen, omgaan met grote veranderingen in je leven en beter communiceren in relaties.
In de praktijk is het onderscheid niet zo scherp. Persoonlijke ontwikkeling is van invloed op je beroepsmatig functioneren en ervaringen in je werk zijn van invloed op je persoonlijke ontwikkeling. De balans tussen werk en privé komt in gesprekken daarom regelmatig aan de orde.
Ik maak gebruik van elementen van NLP en socratisch coachen en van de oplossingsgerichte gespreksmethoden. Trefwoorden in mijn manier van werken: leren, ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht.
Behalve coach ben ik ook licentiehouder voor de training Oog voor interactie, een training taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.