15 juli 2016

Communicatie en samenwerking

hart-geel-1

Ons aanbod met betrekking tot communicatie en samenwerking:

Teamwandeling op zoek naar waarden, drijfveren en motivatie
Werken vanuit waarden vergroot de werkmotivatie. Groene natuur doet goed, geeft zelfvertrouwen, plezier én helpt om inzicht te krijgen. Door wandelen, praten en stilstaan in de natuur (her)ontdekt ieder teamlid waarden en drijfveren. Vanuit wederzijds begrip en waardering wordt de interactie vergroot. Ze kunnen zich (weer) verbinden met de zin in werk van zichzelf én van de organisatie.

Teamtrainingen
Goede communicatie en samenwerking zijn essentieel om tot optimale resultaten te komen. Bovendien neemt de Zin in Werk sterk toe als communicatie en samenwerking stromen. Onze trainingen zijn erop gericht dit te bewerkstelligen.

Praktische filosofische workshop ´grenzen´
In deze workshop worden grenzen in het algemeen, persoonlijke grenzen en grenzen op de werkvloer onderzocht. Wat is dat eigenlijk: een grens? Waarom is het hebben en hanteren van grenzen zo belangrijk? Wat kun je zelf doen om je grenzen te bewaken? Welke rol spelen persoonlijke grenzen in het werk? De workshop kan aangepast worden aan uw wensen!

Workshop waarden van de nieuwe tijd
Door middel van ervaring/intuïtie wordt nagegaan wat belangrijke waarden van de nieuwe tijd zijn uitgaande van het model van Creatieve Wijsheid. Stilgestaan wordt bij de impact op o.a. gedrag.

Kernkwadranten, kernkwaliteiten van team en individu
Onderzoeken en leren werken met kwaliteiten binnen het team; analyseren van krachten en zwaktes en leren hoe je beiden gebruikt.

Wilt u meer informatie over een van deze producten neem dan contact op via de email: info@zininwerk.net of bel met 06 13755325 of 06 52711965