5 september 2016

Inspiratie

Ter inspiratie voor iedereen die zich wil verdiepen of meer wil lezen of bekijken volgen hier een aantal suggesties.


Boek suggesties van Jettie van den Houdt

Het boek als coach!?
Kan dat wel, jezelf coachen met een boek? Ik denk het wel afhankelijk van je coachvraag. Als je iets wilt uitzoeken over jezelf in de zin van wat vind ik echt belangrijk in mijn leven en werk dan kan een boek erg behulpzaam zijn. Daarbij heb je natuurlijk wel een aantal kwaliteiten nodig om effectief te kunnen werken met een boek. Ik denk aan doorzettingsvermogen, reflectievermogen, kritisch bewustzijn, om kunnen gaan met onzekerheid en omgevingsbewustzijn.
Het boek als wandelcoach
Wandelcoaching is in opkomst. Dat is ook niet zo gek, wie wandelt er nou niet graag? En daarbij krijgen we steeds meer wetenschappelijk gefundeerde redenen om te gaan wandelen omdat het goed voor ons is. De hoeveelheid boeken over wandelen en wandelcoaching neemt dan ook toe. Voor nu kies ik het boekje Wandel je Wijzer, stad en natuur als coach, van Aat van der Harst. Zoals de ondertitel al vermeld gaat het in dit boek niet alleen over wandelen in de natuur maar ook in de stad. Omdat niet iedereen een natuurwandelaar is en ik ook graag de stadswandelaar verder help koos ik dit boek. Het boek bevat een aantal opdrachten die je zelf al wandelend kunt doen. Het gaat er dan niet om dat je een specifiek probleem gaat oplossen. De opdrachten zijn meer algemeen gericht op zelfkennis en inzicht. De hoofdstukken hebben wel een thema vanwaaruit je onderzoekend kunt gaan wandelen:

1. Op weg
2. Wandelen in natuur en stad
3. Loop je levensloop
4. Loop je loopbaan
5. Loop je eigen pad
6. Speciale wandelingen
7. Weg van verhalen

Elk hoofdstuk kent een context waarin de opdrachten verweven zijn. De opdrachten zijn eenvoudig en voor iedereen uitvoerbaar. Per hoofdstuk worden ook steeds casussen besproken. Aat van der Harst is een verhalenverteller en dat merk je aan zijn soepele verhaalstijl. De tekst wordt behalve door foto´s ook door gedichten geïllustreerd. Dat alles maakt het een plezierig boek om te lezen. Verwacht geen stapsgewijze opbouw van een traject. De opdrachten staan op zichzelf en daarom erg geschikt voor mensen die graag zelfstandig hun weg vinden. Wordt je liever aan de hand genomen dan is een fysieke wandelcoach waarschijnlijk beter. De wandelopdrachten in het boek zijn zowel om in je 1tje te doen als met 2-en. Daar geeft hij suggesties voor. Het gaat vooral om het reflecteren op je ervaringen tijdens de wandeling en die een betekenis geven. Je krijgt gegarandeerd inzichten en inspiratie waar je verder mee komt.
Ik zou willen toevoegen dat het wandelen in de natuur extra inzichten oplevert. We zijn een onderdeel van de natuur en ik ga er van uit dat ons onbewuste daarom feiloos antwoorden weet te vinden in de natuur die ons passen.
Andere wandelboeken: het wonder van wandelen van Didi Joppe, Loop de zorgen uit je lijf van Thom Hartmann en natuurlijk het prachtige filosofische werk van Frédéric Gros Wandelen.


Boek suggesties van Ans Vermeulen

Het boek als coach
Om jezelf te blijven ontwikkelen is een lerende houding onmisbaar. Dit geldt zowel voor mij als coach, als voor de klant die gecoacht wordt. Boeken kunnen daarbij een belangrijke rol spelen als informatie- en inspiratiebron.
In coachtrajecten adviseer ik klanten soms om een bepaald boek te lezen. De inhoud van een boek krijgt betekenis als je er over in gesprek gaat, als je de eventuele opdrachten uitvoert, als je de moed hebt om nieuw gedrag ook echt uit te proberen en te ervaren. Echte veranderingen ontstaan niet door het lezen van een boek maar door wat je doet met het nieuwe inzicht.

Het eerste boek dat ik als coach waardevol vindt, is Hé, ik daar..? van Daniel Ofman. Hij beschrijft daarin hoe je je persoonlijke kernkwaliteiten kunt vinden en verder ontwikkelen m.b.v. een kernkwadrant. Ik gebruik zijn concept heel veel in coachgesprekken en ik word steeds opnieuw geraakt door wat het bij klanten teweeg brengt. De essentie is namelijk dat je eigen valkuilen en allergieën naar de mensen in je omgeving leert herleiden tot een kernkwaliteit. Het inzicht dat de bron van lastig gedrag (bij jezelf of bij de ander) afkomstig is van een positieve kernkwaliteit maakt dat mensen zichzelf en de ander met meer liefde tegemoet treden.

Als tweede boek noem ik hier De creatiespiraal van Marinus Knoope. Hierin beschrijft Knoope hoe elk veranderingsproces in feite altijd dezelfde cyclus doorloopt: wensen, verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, waarderen en ontspannen. Er zijn parallellen te trekken met bijv. de elementen vuur, water, aarde en lucht die door Adriaan Hoogendijk zo mooi zijn uitgewerkt. En met de Dynamiek van coachen van Willem Verhoeven: toekomstvisie, realiteitstoetsing, opties en acties. In De creatiespiraal zijn de stappen goed uitgewerkt. Het boekje leest ook heel makkelijk en zet je meteen aan het denken.

Wie meer wil leren over gezonde en effectieve communicatie kan veel hebben aan het boek Alles wat je aandacht geeft, groeit van Cora Smit. Het heeft als ondertitel: de kunst van het transparant managen. Het is zeker niet alleen voor managers! Het is voor iedereen die moet managen, en dat is ook de thuisblijf-moeder of de student. Jaren nadat ik het gelezen had, en ik me verdiepte in oplossingsgericht werken, kwam ik de uitdrukking tegen: ‘water the flowers, not the weeds’. Een mooie metafoor die perfect aansluit. En we kennen het ook in de opvoeding: positief gedrag moet je belonen en negatief gedrag kun je beter zoveel mogelijk negeren. Want alles wat je aandacht geeft, groeit…

De boeken van Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien en anderen over oplossingsgericht werken wil ik kort noemen. O.a. Doen wat werkt van Coert Vissen en Progressie door zelfcoaching van Schlundt Bodien. De kiem van deze werkwijze is steeds het zoeken naar de kracht van de ander, het benoemen van wat al wèl goed gaat en hierop verder bouwen. Het is een werkwijze die sterk inzet op een gelijkwaardige, nadrukkelijk ‘niet-medische’ benadering.

Tot slot een bijna sprookjesachtig boek: het Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel van Barbara Sophia Tammes. Uitstekend te gebruiken zonder coach en heerlijk om de opdrachten te maken. Fantaseer jezelf gelukkig! In je fantasie en in je (dag)dromen is alles mogelijk en het kost niets. Elke nieuwe werkelijkheid wil eerst gedroomd worden. Voor diegenen die moeite hebben met de 1e stap in de Creatiespiraal van Knoope: lezen dit boek!


Boek suggesties van Diana Blanken

Het boek als coach

Persoonlijk heb ik niet zo veel met de zelfhulpboeken uit onze moderne tijd. Ik raak er altijd een beetje geïrriteerd van; een schrijver die gaat zeggen wat je wel of niet moet doen om bijvoorbeeld gelukkig te worden. Toch geloof ik best dat veel mensen er iets aan hebben. Het is altijd goed om aan jezelf te werken en als zo’n boek je daarbij helpt, waarom niet? Misschien ben ik er te eigenwijs voor, of er gewoon nog niet aan toe.

Zelf lees ik liever filosofische boeken zoals bijvoorbeeld de werken van Plato en Aristoteles. Die geven in wezen ook levensadvies, maar op zo’n manier dat je zelf ook moet blijven nadenken, dat je zelf geprikkeld wordt om te willen nadenken over bepaalde zingeving – en levensvragen. Zo behandelt Plato in de dialoog ‘Lysis’ bijvoorbeeld de vraag naar vriendschap, wat is dat eigenlijk vriendschap, wanneer is er sprake van vriendschap, wat zijn de voorwaarden van vriendschap. Je wordt zelf aan het denken gezet, zonder dat wordt gezegd ‘zo is het en niet anders.’ Aristoteles behandelt in zijn werk ‘Ethica Nicomachea’ de vraag naar geluk. Wat is geluk? Wat zijn de voorwaarden van geluk? Wat heb je nodig om gelukkig te kunnen worden en te blijven? Je wordt wederom zelf aan het denken gezet. Je hoeft het niet eens te zijn met bepaalde standpunten, dat mag en is juist goed, maar je wordt gestimuleerd om je eigen standpunten te overdenken en te verdiepen.

Een boek dat ook tot denken aanzet en je misschien kunt kwalificeren als zelfhulpboek is het boek ‘Op de bank bij Kant. De filosoof als therapeut.’ geschreven door Andreas Mussenbrock. In dit boek behandelt hij hedendaagse problemen met behulp van de filosofische theorieën van achttien verschillende filosofen.
Een aanbeveling op de achterkant van het boek is een goede samenvatting vind ik: “Het mooiste aan dit handboekje: het neemt je je denken niet af. Kanten-klare gebruiksaanwijzingen voor een gelukkig leven geeft deze ‘filosofische levensleidraad’ niet, en juist daarom vormt hij een echte verrijking,”

Boeken:
Verzamelde werk van Plato. (in verschillende uitgaven in het Nederlands beschikbaar)
Ethica Nicomachea van Aristoteles. (Ook in het Nederlands beschikbaar in verschillende uitgaven)
Andreas Mussenbrock, Op de bank bij Kant, van Gennep Amsterdam, 2011.


Boek suggesties van Lysbeth Beels

Mijn keuze voor het thema ‘het boek als coach’ is het boek ‘De tweede levenshelft’ , een werkboek voor veertig en verder, van Adriaan Hoogendijk. Dit boek biedt op een zeer aansprekende en toegankelijke manier een schat aan invalshoeken en informatie over thema’s die in de tweede levenshelft aan de orde komen. Behalve informatie biedt dit boek ook veel oefeningen, die de lezer voor zichzelf kan doen en waar hij wijzer van kan worden. Het boek spreekt niet alleen de ratio aan, maar zeker ook het gevoel, de intuïtie, en de verbeeldingskracht. Dit maakt het een compleet en rijk boek, met veel impulsen om de zin in werk en leven nog sterker naar boven te halen.
Er zijn nog heel veel andere boeken aan te raden. In afstemming met de lezer en zijn of haar behoefte en interesse, kan op een spreekuur een mooie selectie worden gemaakt.


Boek suggesties van Etienne Verlaat

Een van mijn favoriete boeken is ‘De Keerzijde. Leer de andere kant van de medaille zien’keerzijde van Adam J. Jackson.
Centraal staat de vraag hoe zet je verlies om in winst? Het boek moedigt aan om bij tegenslagen niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hoe ellendig de situatie ook is, er is altijd een keerzijde. Jackson geeft een groot aantal voorbeelden van mensen die vanuit een problematische situatie de kracht vonden om door te gaan en een succes van hun leven te maken. Twee passages uit het boek: ‘Soms zie je de keerzijde snel en is die overduidelijk. Maar soms kan het wel maanden, jaren of zelfs een heel leven duren vóór je de keerzijde van een belangrijke tegenslag vindt.’ En ‘Tegenslag brengt ons in contact met onszelf. Ontlenen we daar een waardevolle les aan, dan verdwijnt de angel uiteindelijk en komen we er als een verstandiger, veerkrachtiger mens uit tevoorschijn’.
Ik werd gegrepen door het boek en heb zelf een bordje van keramiek gemaakt met twee kanten:

• Verlies of probleem
• Winst of oplossing

Voor mij helpt het om hier mee te werken en me bewust te zijn dat er altijd een keerzijde is aan een verlies of een probleem. Dus als ik een probleem heb pak ik mijn bordje en keer het om. Ik doe het ook wel tegenwoordig zonder bordje en keer ik het probleem of verlies om, gewoon vanuit mijn hoofd in de wetenschap dat er altijd een positieve keerzijde is.

Het 5e tijdperk voor organisaties: Creatieve Wijsheid

We naderen een nieuwe tijd: de tijd van Creatieve Wijsheid. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En hoe kun je daar als manager, medewerker, coach of marketeer op inspelen? Aan de hand van 9 bestaande koploper-organisaties worden de 13 Principes van Creatieve Wijsheid nader bekeken. Deze organisaties lopen sterk uiteen: van een natuurvoedingswinkel tot een bouwonderneming, van een gemeente tot een schoenhandel. Dit boek gaat in op de huidige samenleving waar de klantvraag zo snel verandert, dat het lineaire, hiërarchische en bureaucratische denken niet meer toereikend zijn. Het is nodig om dynamisch, bottum up te handelen, wijs en creatief te zijn.

Etienne Verlaat (Nijmegen, 1966) is afgestudeerd als ingenieur in Bedrijfskunde en Tropische Bosbouw aan de Wageningen Universiteit. Hij is ruim twintig jaar werkzaam als financieel voor de lokale overheid en is tevens coach/trainer (1 Hour Coaching) en aangesloten bij het netwerk Zin in Werk. Etienne is geïnteresseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie en kijkt graag vooruit: wat komt er op ons af? En hoe kunnen wij als mens zelf een fijne toekomst creëren, in onze organisatie, voor gezin en samenleving?

Het boek is te verkrijgen via Bol.com en uitgeverij Free Musketeers (www.freemusketeers.nl) en kost 17,95 euro (exclusief verzendkosten).

voorkant-creatieve-wijsheid-1